• Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
1 2 3 4 5 6

MR

Medezeggenschapsraad (MR) 
Heeft u een vraag aan de MR? wij zijn te bereiken via
mr@obsachtbaan.nl
 
Wie hebben er zitting in de MR?
Schoolgeleding: 
 
- Merel van der Raad
- Anouk Verschoor
 
 
Oudergeleding: 
- Claudia Hodde( moeder van Tex)
- Soumaya Chahman (moeder van Oumnia en Nadir)
 
Onder 'Documenten' vind u meer over ons en over wat de MR voor school betekent.