• Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
1 2 3 4 5 6

Dalton op de Achtbaan...

Onze visie:

Op de Achtbaan is respect voor elkaar de basis voor ons onderwijs. Door kinderen te laten ervaren dat iedereen anders is ontwikkelen ze het besef dat ze elkaar nodig hebben. Door kinderen zoveel mogelijk op verschillende manieren te laten leren, ervaren de kinderen dat onderwijs niet alleen iets is uit een boek maar in de echte wereld gebruikt kan worden. De Achtbaan is een Daltonschool. Dat betekent dat wij ons onderwijs inrichten volgens zes belangrijke kernwaarden; vrijheid, samenwerken, zelfstandigheid, borging, effectiviteit en reflectie.

Vrijheid / verantwoordelijkheid:

Op De Achtbaan begeleiden we kinderen naar zelfverantwoordelijkheid. De kinderen krijgen de kans zelf keuzes te maken. Door kinderen vertrouwen te geven dat ze de goede keuzes maken wordt hun zelfvertrouwen vergroot. De kinderen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en leren zo dat ze verantwoordelijk zijn voor zichzelf, de ander en de omgeving. Wij leggen de verantwoordelijkheid voor het leren voor een deel bij de kinderen, maar de leerkracht heeft de controle. Door het afnemen van toetsen behorende bij de aangeboden leerstof ziet de leerkracht wat er nodig is op leerling- en op groepsniveau. Door te differentiëren in aanbod, werkvorm, aanpak etc. bieden wij kwalitatief goed onderwijs.

Samenwerken:

Op De Achtbaan werken de kinderen veel samen. We zien de school als een minimaatschappij waarin we elkaar nodig hebben om te leren en te spelen. Door kinderen op verschillende manieren, met steeds andere kinderen, te laten samenwerken leren ze elkaars en de eigen talenten kennen. We stimuleren kinderen voor zichzelf op te komen en het eigen standpunt te verwoorden op basis van argumenten. Hierdoor bevorderen we leren van en met elkaar.

Zelfstandigheid:

Op de Achtbaan worden kinderen gestimuleerd en aangezet om problemen zelf op te lossen, het werk zelf te plannen en dus niet voortdurend afhankelijk te zijn van hulp. Uitgangspunt daarbij is dat we geloven in de vele mogelijkheden die kinderen hebben. Ook leren we de kinderen om hun werk zelf te waarderen. De leerkracht biedt de ruimte tot zelfstandige verwerking van opdrachten en toont daarmee zijn vertrouwen in de leerling. Het zelfvertrouwen van de kinderen krijgt hiermee een stevige positieve impuls. Zelfstandigheid kan alleen gedijen als kinderen voldoende verantwoordelijkheid en vrijheid wordt geboden.

Reflectie:

Op de Achtbaan vinden wij het belangrijk om de kinderen regelmatig te herinneren aan het hoe en het waarom van de werkwijze op onze school. Daarom reflecteren we regelmatig op de bovenstaande kernwaarden en op de leerdoelen.

Borging:

Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van een planmatige zelfevaluatie. Dit gebeurt door middel van scholing en visitaties door en aan andere scholen. Het team draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan scholen als blijkt dat de kernwaarden op goede wijze in de praktijk worden vorm gegeven.

Effectiviteit en doelmatigheid:

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De taak vormt de basis voor het leren van vaardigheden en het opdoen van kennis. Door middel van de taak op maat werkt de leerling aan de leerdoelen.

 


Terug naar Dalton