• Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
1 2 3 4 5 6

Waarom Daltononderwijs?

Het Daltononderwijs is gerelateerd aan onze visie op de maatschappij in het algemeen en op kinderen en onderwijs in het bijzonder.

De huidige maatschappij vraagt mensen die kunnen ontwerpen, plannen en vooruitzien. Mensen die initiatief tonen en ondernemend zijn en zich daar ook bewust van zijn. Mensen met lef!

Op De Achtbaan zetten de leerlingen hun eerste stappen naar deelname aan deze maatschappij. Naast het individuele en gedifferentieerde leerstofaanbod, willen we dat leerlingen interactieve vaardigheden ontwikkelen en deze vanzelfsprekend gaan vinden.

Natuurlijk houd je rekening met elkaar, wissel je elkaars argumenten en informatie uit, zoek je samen naar oplossingen en kunnen we van elkaars talenten leren.

Wij vinden het heel belangrijk hoe kinderen met elkaar omgaan. De kinderen leren in een omgeving waar ze verantwoordelijkheden krijgen en daarop ook aangesproken kunnen worden. Een omgeving waarin je actief deelneemt aan activiteiten en waaraan je een eigen meerwaarde toevoegt.


Terug naar Dalton