• Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
1 2 3 4 5 6

De geschiedenis van Dalton

Helen Parkhurst (1887-1973) was de grondlegster van het Daltononderwijs. Zij was in 1905 onderwijzeres op een eenmansschooltje in de Verenigde Staten. Ze gaf daar les aan veertig kinderen van zes tot twaalf jaar en merkte al gauw dat het traditionele, klassikale onderwijs niet werkte. Daarom koos ze voor verandering. Zij wilde het onderwijs meer richten op de individuele leerling. Dit deed ze eerst in het plaatsje Dalton in Massachusetts en vanaf 1920 in een zelf opgerichte daltonschool in New York. Via Engeland bereikten in de jaren '20 haar ideeën Nederland.


Terug naar Dalton